WYSPA SPOKOJNYCH RODZICÓW

 

Pomoc wolontariusza

Pomoc wolontariusza

Wolontariusze Wyspy to grupa uważnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i zaangażowanych osób, które służą pomocą dzieciom długotrwale przebywającym w szpitalu oraz ich rodzicom i opiekunom. Wiedzą, jak pomagać i jak reagować w trudnych sytuacjach. W czasie swoich dyżurów organizują dzieciom czas wolny (zwłaszcza popołudniami i w weekendy), prowadzą zajęcia plastyczne, edukacyjne i inne, które mogłyby zainteresować dzieci, mogą towarzyszyć im w czasie wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szpital.

Rodzice mogą też liczyć na wsparcie i pomoc wolontariuszy w wykonywaniu codziennych szpitalnych obowiązków.

Wolontaruszy można rozpoznać po koszulce Wyspy z napisem "Jestem tu, żeby Ci pomóc", a aktualny grafik ich dyżurów znajduje się w poniżej w sekcji Materiały do pobrania.

Rekrutacją, szkoleniem i koordynacją wolontariuszy zajmuje się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, posiadająca wieloletnie doświadczenie w wolontariacie na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja od 2010 roku realizuje projekt wsparcia rodzin z małymi dziećmi w ich miejscu zamieszkania przez wolontariuszy, którzy sami są rodzicami. Fundacja utrzymuje wieloletnią współpracę z wolontariuszami, którzy budują trwałe relacje z rodzinami i aktywnie się włączają się w nowe projekty.

Grafiki wolontariuszy warszawskiech i gdańskich znajdują się poniżej.

Materiały do pobrania

GRAFIK DYŻURÓW WOLONTARIUSZY WARSZAWAZobacz
GRAFIK DYŻURÓW WOLONTARIUSZY GDAŃSKZobacz
Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

W obliczu choroby dziecka potrzeby innych członków rodziny, choć rosną, często są spychane na dalszy plan. Trudno jest myśleć o sobie, kiedy na głowie jest tyle obowiązków i trosk. Pokonanie przeciwności w pojedynkę bywa jednak trudne. Nieoceniona jest wówczas pomoc z zewnątrz, zarówno ze strony bliskich osób jak i specjalistów (psychologów) czy instytucji.

Dlatego do pracy przy programie zaangażowaliśmy psychologów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami, którzy podczas odbywanych dyżurów udzielają wsparcia rodzinom dzieci przebywających na oddziale.

Opracowaliśmy także "Poradnik spokojnego rodzica", zbiór porad psychologicznych, które pomagają nauczyć się obcowania z chorym dzieckiem, aby lepiej pomóc jemu, sobie i swoim bliskim. Poradnik jest dostępny poniżej w sekcji Materiały do pobrania, a wersję drukowaną można będzie znaleźć w szpitalach biorących udział w pilotażu programu WYSPA (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku).

Wiemy, jak ważna jest rozmowa z rodzicami będącymi w podobnej sytuacji życiowej, dlatego w ramach programu chemy też organizować spotkania grupowe dla rodziców. Chętnych do wzięcia udziału prosimy o kontakt z koordynatorką programu lub psychologiem WYSPY w szpitalu (grafiki dyżurów dostępne są poniżej w sekcji Materiały do pobrania).

Zachęcamy także do zapisywania się na stronie WYSPA SPOKOJNYCH RODZICÓW na Facebooku

Materiały do pobrania

GRAFIK DYŻURÓW PSYCHOLOGA WARSZAWAZobacz
GRAFIK DYŻURÓW PSYCHOLOGA GDAŃSKZobacz
PORADNIK SPOKOJNEGO RODZICAZobacz
Przydatne informacje

Przydatne informacje

Przygotowaliśmy zestawienie aktualnych informacji prawnych i materialnych, ważnych dla rodzin małych pacjentów oraz listę instytucji i organizacji pozarządowych oferujących pomoc dzieciom i rodzinom hospitalizowanych dzieci.

Na tej stronie poniżej, w części Materiały do pobrania znajdą Państwo informację m.in. o tym gdzie szukać wsparcia finansowego, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, jakie są prawa rodzica lub opiekuna dziecka wymagającego długotrwałej terapii lub niepełnosprawnego, gdzie zgłosić się po zasiłek, jak spełnić obowiązek szkolny i obowiązek nauki, gdy dziecko poddane jest długotrwałej terapii.

Wybrane fakty o przysługujących rodzicom bądź opiekunom prawom:

  • 2 dni wolne w roku na opiekę nad dzieckiem
  • płatne zwolnienie lekarskie na dziecko (do 14. roku życia to 60 dni, a powyżej 14. roku życia, to 14 dni)
  • zasiłek (po złożeniu u pracodawcy zwolnienia lekarskiego oraz wniosku o zasiłek opiekuńczy)
  • obowiązek szkolny może być spełniony w szkołach przyszpitalnych lub może przejść w formę nauczania indywidualnego
  • rodzice mają prawo do pełnej wiedzy o stanie zdrowia dziecka i prowadzonym procesie leczenia
  • dziecko (do 16. roku życia) również ma prawo do informacji, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu terapii

Wybrane organizacje i oferowane wsparcie:

  • ośrodki pomocy społecznej - pomoc psychologiczna, orzeczenie o niepełnosprawności
  • urządy gminy lub miasta - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • fundacje i stowarzyszenia - pomoc finansowa na leczenie lub rehabilitację dziecka

 

Więcej informacji prawnych i dotyczących wsparcia finansowego można znaleźć w sekcji poniżej: Materiały do pobrania.

Materiały do pobrania

PORADY PRAWNE I MATERIALNEZobacz
LISTA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA FINANSOWEGOZobacz
POMOC ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHZobacz
PRACA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHZobacz
PEŁNOMOCNICY MIAST DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHZobacz
INFORMATOR DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHZobacz

Przydatne kontakty

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Koordynatorka programu Wyspa spokojnych rodziców

Anna Żardecka
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
anna.zardecka@fdds.pl

 

Długi pobyt dziecka w szpitalu z dala od domu to czas, w którym obecność i wsparcie najbliższych są najważniejsze. Wiemy, jak ważna jest mądra, przemyślana i realna pomoc. Dlatego chcemy umożliwić rodzinom wspólne spędzanie czasu z dziećmi, wyręczając ich w codziennych obowiązkach, a także zapewnić małym pacjentom ciepłą, pełną uśmiechu atmosferę podczas nieobecności najbliższych.

Niebawem na oddziale w Warszawie pojawią się wolontariusze. W Gdańsku na początku kwietnia br. rozpoczęły się dyżury wolontariuszy, którzy organizują zabawy i zajęcia dla dzieci starszych i młodszych. W tym czasie rodzice mogą znaleźć chwilę dla siebie.

Poza wsparciem wolontariuszy rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną oraz zestaw przydatnych informacji prawnych.

W szpitalach znajdują się punkty informacyjne WYSPA, które zapewniają pacjentom i ich rodzinom aktualizowane informacje o dostępnych formach pomocy.

Aby wziąć udział w programie, nie trzeba się zapisywać, ani nigdzie zgłaszać. Wystarczy zjawić się na oddziale w czasie dyżuru psychologa lub spotkać naszego wolontariusza w koszulce Wyspy z napisem "Jestem tu, żeby Ci pomóc".

Szczegóły dotyczące pomocy wolontariuszy i wsparcia psychologicznego (wraz z grafikami dyżurów psychologów i wolontariuszy) znajdują się na tej stronie internetowej, pod powyższymi ikonkami: pomoc wolontariusza, pomoc psychologiczna, przydatne informacje.

 

Lokalizacje objęte programem: